Cười nghiêng ngả với cảnh các ông bố trông con

Bài viết bạn quan tâm

khi-me-vang-nha-1Không sợ bé chạy mất đâu

khi-me-vang-nha-20Tất của mẹ cũng có tác dụng khi vắng nhà ấy chứ

khi-me-vang-nha-2

Vắng mẹ bé vẫn vui

khi-me-vang-nha-3

Bố cũng có ti chứ bộ

khi-me-vang-nha-4

Trốn mẹ thôi bé ơi

khi-me-vang-nha-5

Ngồi im bé nhé

khi-me-vang-nha-7

Bố cũng cần được bảo vệ

khi-me-vang-nha-8 khi-me-vang-nha-9 khi-me-vang-nha-10 khi-me-vang-nha-11 khi-me-vang-nha-12 khi-me-vang-nha-13 khi-me-vang-nha-14 khi-me-vang-nha-15 khi-me-vang-nha-16  khi-me-vang-nha-18 khi-me-vang-nha-19