Chỉ số BMI – kiểm soát sự cân đối giữa cân nặng và chiều cao của trẻ

BMI (Body Mass Index) là chỉ số dùng cân nặng tính bằng ki-lô-gram (kg) của một người chia cho bình phương chiều cao tính bằng mét (m).Chỉ số BMI cao có thể là dấu hiệu về việc thừa cân hoặc béo phì.

BMI chỉ được sử dụng để phân loại cân nặng như thiếu cân, thừa cân, bình thường hoặc béo phì, có thể dùng để tham khảo chứ không được dùng như công cụ hay thước đo duy nhất để chẩn đoán béo phì hoặc sức khoẻ của con người.

Công thức tính BMI:

BMI = cân nặng (kg) ÷ (chiều cao (m) x chiều cao(m) )

Ví dụ : một người cao 1m65 nặng 60 kg sẽ có biểu thức như sau :

BMI = 60 ÷ (1.65 x 1.65) = 22.04 => Bình thường

Công thức tính BMI được dùng chung không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Nhưng kết quả sau khi tính BMI thì phân biệt giữa người lớn và trẻ em

Biểu đồ BMI dưới đây cho thấy khoảng Chỉ số Khối lượng Cơ thể của trẻ trai và trẻ gái trong độ tuổi từ 2 đến 18. Chỉ số BMI được tính theo tỷ lệ giữa cân nặng so với chiều cao, và có thể phản ánh chính xác hơn lượng mỡ có trong cơ thể trẻ. Việc theo dõi chỉ số BMI thường xuyên cũng có thể giúp xác định xem con bạn có nguy cơ bị thừa cân hay nhẹ cân không, đồng thời có cần can thiệp về dinh dưỡng hay y tế không.

Trên biểu đồ có một dải bóng mờ giới hạn bởi các đường bách phân vị tứ 5 (95% trẻ cùng độ tuổi có chỉ số BMI cao hơn mức này) và đường bách phân vị thứ 95 (95% trẻ cùng độ tuổi có chỉ số BMI thấp hơn mức này)

Cách sử dụng biểu đồ: Trước tiên, hãy xác định chỉ số BMI của trẻ; sau đó, dò tìm chỉ số BMI trên cột dọc và dóng theo phương nằm ngang cho đến khi gặp đường thẳng đứng ứng với tuổi của trẻ, đánh dấu ở giao điểm này. Cứ mỗi tháng xác định lại một lần. Vẽ nốic ác điểm này lại, bạn sẽ có được đường cong thể hiện xu hướng thay đổi BMI của con bạn theo thời gian.

Công thức tính chỉ số BMI
Công thức tính chỉ số BMI
Biểu đồ chỉ số BMI của bé trai
Biểu đồ chỉ số BMI của bé trai
Biểu đồ chỉ số BMI của bé gái
Biểu đồ chỉ số BMI của bé gái

Khoảng cân nặng lành mạnh là trong vùng bóng mờ. Đa số trẻ nằm trong nhóm “an toàn” này. Trẻ có thể được xem là nhẹ cân nếu chỉ số BMI theo tuổi và giới nằm dưới vùng bóng mờ, trong khi trẻ có chỉ số BMI nằm phía trên vùng bóng mờ thì được xếp vào dạng thừa cân. Còn nếu vượt quá đường biểu diễn trên cùng trong biểu đồ thì nghĩa là trẻ đang bị béo phì .