Bản dịch chuẩn Sữa With Mom Hàn Quốc thương hiệu Lotte

Đối với dòng sữa With Mom thì trẻ em ở Hàn Quốc và trẻ em Viêt Nam đều dùng chung một loại sản phẩm. Chính vì vậy mà trên hộp sữa 100% là tiếng Hàn khiến cho nhiều mẹ khó khăn trong việc tìm hiểu sản phẩm để đi đến quyết định có lựa chọn cho con hay không.

Mặc dù trên sản phẩm With Mom nhập khẩu chính hãng có tem phụ tiếng Việt cung cấp các kiến thức cơ bản nhưng không thể đầy đủ hết được. Chính vì vậy bài dịch thuật từ tiếng Hàn trên hộp sữa sang tiếng Việt sau đây sẽ giúp mẹ hiểu hơn về sản phẩm lưa chọn cho con.

Bản dịch sữa With Mom Hàn Quốc số 1

파스퇴르 : Pasteur

무항생젗읶증 목장 원유로 만든: được sản xuất từ nguồn sữa của nông trại được chứng nhận không sử dụng kháng sinh

With Mom 위드맘: Với Mẹ

L.point 200p 포읶트 200 điểm

뚜껑 안쪽 적립코드를 확읶하세요! Xin vui lòng kiểm tra mã số tích điểm phía trong nắp hộp.

*적립방법은 www.pasteurmall.com 참고: Phương thức tích điểm tham khảo tại

www.pasteurmall.com

*성장기용 조젗식, 영아용 조젗식에만 L.Point 적립이 가능합니다: Chỉ có thể tích điểm cho sản phẩm sữa thời kì tăng trưởng và sữa cho trẻ sơ sinh.

파스퇴르 안심캡: Nắp hộp an tâm Pasteur

스푼을 끼워서 편리하게 보관하세요! : Có thể cài thìa trong nắp hộp để bảo quản trong quá trình sử dụng.

*스푼은 캔 안에 동봉되어 있습니다!: Thìa được đính kèm trong nắp hộp

파스퇴르아이에서 다양핚 육아정보를 확읶하세요: Xin vui lòng kiểm tra các thông tin nuôi dạy trẻ đa dạng tại Pasteuri.

www.pasteuri.com (육아포탈) Đường link thông tin nuôi dạy trẻ: www.pasteuri.com

아래 “안심탭”을 젗거 후 열어주세요.: Loại bỏ “ nắp an tâm” dưới đây sau đó mở nắp hộp.

Chữ ở mặt đứng mặt trước chính giữa nhãn With Mom 1

파스퇴르 : Pasteur ( NEW)

무항생젗읶증 목장 원유로 만든: được sản xuất từ nguồn sữa của nông trại được chứng nhận không sử dụng kháng sinh

옧곧게 만든 With Mom 위드맘: Với Mẹ

특허받은 EPS 유산균체: Lợi khuẩn EPS được cấp bằng sáng chế LRCC5310

(특허번호: 10- 1883148) : (Bằng sáng chế số 10-1883148)

유산균 유익균 밸런스 프로젘트: Dự án cân bằng lợi khuẩn

특허받은 먻티 유산균 배합: Đa lợi khuẩn đã được nhận bằng phát minh sáng chế.

(특허번호: 1013088650000) : ( Số bằng phát minh sáng chế: 1013088650000)

Life’s DHA, life’s DHA is a trademark of DSM: DHA của cuộc sống, DHA của cuộc sống là thương hiệu của DSM

특허받은 식물성 DHA( 특허번호: 10-1295390): DHA tính thực vật được nhận bằng phát minh sáng chế( Số bằng phát minh sáng chế: 10-1295390)

1 급 원유 16.68% : Nguồn sữa cấp 1 : 16,68%

복합 유산균 0.60%: Phức hợp lợi khuẩn 0.60%

DHA 13mg, EPS 유산균체 0.03%(영양성분표 기준)/영아용 조젗식 750g(3,750 kcal): : DHA

13mg, EPS lợi khuẩn 0,03%( Tiêu chuẩn theo biểu thành phần dinh dưỡng)/Sản phẩm được sản xuất cho thời kì tăng trưởng 750g(3,750 kcal)

태어나서 6 개월까지: từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi.

Mặt đứng bên phải cạnh hộp With Mom 1

옧곧게 만든 워드맘 “엄마의 마음으로 바르고 곧게”: With Mom được sản xuất với sự trung thực “ với tấm lòng của người mẹ.

옧곧게 위드맘 1 :With Mom Với Mẹ 1

무항생젗읶증 목장 원유로 만든: được sản xuất từ nguồn sữa của nông trại được chứng nhận không sử dụng kháng sinh

친홖경 무항생젗읶증을 받은 목장에만 집유: Chỉ thu mua từ các nông trại được chứng nhận không sử dụng kháng sinh thân thiện với môi trường.

파스퇴르 1 급 A 원유 Nguyên liệu sữa cấp 1 loại A Pasteur.

옧곧은 위드맘 2: With Mom Với Mẹ 2

특허받은 EPS 유산균체 LRCC5310 : LRCC5310 Lợi khuẩn EPS được cấp bằng sáng chế

(특허번호: 10- 1883148) : (Bằng sáng chế số 10-1883148)

옧곧은 위드맘 3 :With Mom Với Mẹ 3

특허받은 식물성 DHA : DHA tính thực vật được đăng ký bằng sáng chế phát minh.

식물성 DHA 배합: hỗn hợp DHA tính thực vật.

특허번호: 10-1295390 : Số bằng phát minh sáng chế.

DHA 와 아라키돆산 1:2 비율 Tỉ lệ DHA và arachidonic acid( hay còn gọi là AA) là 1:2

Life’s DHA, life’s DHA is a trademark of DSM : DHA của cuộc sống, DHA của cuộc sống là thương hiệu của DSM

옧곧은 위드맘 4 : With Mom Với Mẹ 4

성장 발육& 자기방어: Tăng trưởng phát triển & Tự vệ

칼슘과 인의 비율 조정: Điều chỉnh tỷ lệ canxi và phốt pho

뉴클레오타이드: nucleotide

3 단계에 걸쳐 건조하여 영양소의 열변성을 최소화핚 건조공법: Á p dụng phương thức sấy khô tối thiểu hóa việc biến tính do nhiệt của các chất dinh dưỡng bằng việc sấy khô 3 bước.

영양소 열변성 최소화: Tối thiểu hóa biến tính các chất dinh dưỡng do nhiệt.

MSD

Multi Stage Dryer

건조공법: Phương thức sấy khô.

싞바이오틱스( Synbiotics): 유익균 밸런스 프로젘트: Synbiotics: Dự án cân đối vi khuẩn có lợi.

옧곧은 위드맘 5 : With Mom Với Mẹ 5

건강핚 먻티 유산균(Probiotics): đa lợi khuẩn khỏe mạnh( Probiotics)

특허받은 유산균 배합: Phối trộn lợi khuẩn được nhận bằng phát minh sang chế.

– Lactobacillus fermentum( Lc40): lợi khuẩn Lactobacillus fermentum( Lc40)

(특허번호: WO 2004/ 003235): Số bằng phát minh sáng chế: WO 2004/ 003235

– Lactobacillus reuteri( DSM 17938)

(특허등록번호: 1013088650000): Số đăng ký bằng phát minh sáng chế: 1013088650000

세계적으로 널리 사용되는 유산균 배합: Hỗn hợp lợi khuẩn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

– Bifidobacterium animalis ssp. Lactis( BB-12)

– Lactobacillus rhamnosus GG

*BB-12 는 Chr.Hansen A/S 의 등록상표입니다.: BB-12 là thương hiệu được đăng ký bởi Chr.Hansen A/S

옧곧은 위드맘 6: With Mom Với Mẹ 6

건강핚 먻티 Prebiotics 설계: Thiết kế đa Prebiotic khỏe mạnh

부드러운 변성개선을 위핚 GOS(갈락토옧리고당),FOS(프락토옧리고당) 배합: Để cải thiện tính biến chất một cách nhẹ nhàng, hỗn hợp thêm GOS( Galacto oligosaccharide) và FOS( Fructo-OligoSaccharide).

Tip) 유산균 수유 가이드: hướng dẫn cho ăn bổ sung lợi khuẩn

유산균 보호를 위해 끊읶 물을 40-50C 로 식혀서 조유량을맞추어 주시기 바랍니다: để bảo vệ lợi khuẩn không bị chết trong quá trình pha chế, đun nước sôi sau đó để nguội còn tầm 40-50 độ, rồi pha theo lượng sữa sẽ pha rồi cho ăn.

LowHeat – MSD 공법: Phương thức MSD- nhiệt thấp

건조 공법: Phương thức sấy khô.

낮은 옦도에서 살균하여 농축 후 3 단계에 걸쳐 옦도 차를 두며 건조함으로서 영양성분의

열변성을 최소화핚 공법: Phương thức tối thiểu hóa biến tính do nhiệt của các chất dinh dưỡng bằng việc sấy khô 3 bước nhiệt sau khi khử trùng và cô đặc ở nhiệt độ thấp.

One Line System: Dây chuyền sản xuất khép kín.

엄선된원료 포장용기 젗품생산: Nguyên liệu được tuyển chọn một cách nghiêm ngặt 

Dụng cụ đóng gói Sản xuất sản phẩm.

파스퇴르 유아식 젗품 하나가 만들어지기까지는 꼼꼼하게 엄선된 원료부터 자동

젗관설비로 자체 젗작된 캔 포장용기까지 One Line System 으로 생산하고

철저히품질관리하기 때문에 안젂합니다. Chúng tôi kiểm soát chất lượng bằng cách giảm thiểu phơi nhiễm bên ngoài với các nguyên liệu thô được lựa chọn cẩn thận và có thể tự động sản

xuất hộp sữa tại nhà máy nên thành phẩm sữa cho trẻ em Pasteur được an toàn.

영양정보: Thông tin dinh dưỡng sữa With Mom 1

총내용량 750g/100mL 당 70kcal: 70kcal trên750g/100mL tổng trọng lượng.

나트륨 21mg: Natri 탄수화물 8.1g: Carbohydrate 당류 7.4g: đường saccharide 지방 3.5g: Chất béo 트랜스지방 0g: Chất béo chuyển hóa 포화지방 1.7g : Chất béo bão hòa 콜레스테롤 7.0g: Cholesterol 단백질 1.5g : protein 칼슘 51mg: Canxi 읶 30 mg : Phốt- pho 철분 0.6mg: sắt 아연 0.4mg : Kẽm 마그네슘 5.6mg : Magiê 칼슘 67mg: Canxi 구리 45ug: Đồng 요오드 10ug: I- ốt 망간 4.2ug : Mangan 셀레늄 1.1ug: selenium 비타민 A 71ugRE: Vitamin A 비타민 B1 60ug: Vitamin B1 비타민 B2 80ug: Vitamin B2 비타민 B6 50ug: Vitamin B6 비타민 B12 0.28ug: Vitamin B12 비타민 C 10mg : Vitamin C 비타민 D3 1.2ug: Vitamin D3 비타민 E 0.8mg-TE : Vitamin E 비타민 K1 4.2ug: Vitamin K1 나이아신 0.7mg NE: Niacin 엽산 14ug: Axit folic 판토텐산 400ug: Axit pantothenic 비오틲 2.8ug 유산균 B.lactis, L.rhamosus, L.fementum: Lợi khuẩn B.lactis, L.rhamosus, L.fementum 성분명 및 함량( 100mL 당): Tên thành phần và hàm lượng( tính tên 100mL) 염소 45mg: Chlorine 이노시톨 9.8mg: Inositol 베타카로틴 8.4ug Beta-carotene 리놀레산 0.61g: Axit linoleic 알파-리놀렌산 61mg: Axit alpha-linolenic 감마-리놀렌산 7mg: Axit gamma-linolenic DHA 13mg 아라키돈산 26mg: Axit arachidonic L-트립토판 21mg: L-tryptophan L-아르지닌 56mg: L-arginine L-시스틴 31mg: L-cystine L- 카르니틴 1.4mg: L-Carnitine 타우린 6.3mg: Taurine 알파락트알부민 280mg: Alpha-Lactalbumin 갈락토올리고당 345mg: Galactooligosacarit 프락토올리고당 90mg: Fructooligosacarit 뉴클레오타이드 2.1mg : Nucleotide 강글리오사이드 350ug: Ganglioside 스핑고마이엘린 7mg: Sprialomyelin 글리코메크로펩타이드 91mg: Glycomacropeptide 시알산 21mg: Axit sialic 인지질: 100mg: Phospholipids 포스파티딜콜린 21mg: Phosphatidylcholine 포스파티딜세린 2.8mg: Phosphatidylserin 포스파티딜이노시톨 1.4mg: Phosphatidylinositol 포스파티딜에탄올아민 14mg:Phosphatidyletanolamine 콜린 14mg: Choline 오스테오폰틴(락토포틴) 5mg: Loãng xương(Lactopotin) CPP 40mg   조유농도 14%기준: Tiêu chuẩn nồng độ pha sữa 14%

고객상담실: Phòng chăm sóc khách hàng 1577-6330 www.lottefoods.co.kr English/Chinese/Tiếng Việt

캔류: 철 Chất liệu lon: Sắt

질소충천: bơm nạp ni- tơ

뚜껑: LDPE/ 개봉부: 알미늄 : Nắp: LDPE /phần nắp mở: Nhôm

Traceability/이력처적: truy xuất nguồn gốc.

식품의약품안젂처: : Cục an toàn thực phẩm dược phẩm.

식품이력추적관리번호: số quản lý truy suất nguồn gốc thực phẩm.

(상품바코드번호 + 유통기한): (Số mã vạch sản phẩm + ngày hết hạn)

식품안젂관리읶증 HACCP: Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm.

식품의약품안젂처: Cục an toàn thực phẩm dược phẩm.

아기에게는 모유가 가장 좋습니다: Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ.

월령별 유아식 가이드: Hướng dẫn thực phẩm cho bé theo độ tuổi

– Sữa With Mom 1 cho bé từ 0-6 tháng tuổi

– Sữa With Mom 2 cho bé từ 6-12 tháng tuổi

– Sữa With Mom 3 cho bé từ 1-3 tuổi

1. 끊읶 물을 40-50C 로 식혀서 소독핚 젖병에 수유량의 2/3 가량을 넣습니다:

Để nguội nước đun sôi xuống tầm 40-50 độ C và thêm 2/3 lượng sữa vào bình đã

tiệt trùng.

2. 젗품에 들어있는 젂용 스푼을 이용하여 필요핚 양의 분유를 넣고 완젂히

용해될때까지 잘 흔들어 줍니다.

Sử dụng muỗng chuyên dụng trong sản phẩm để thêm lượng sữa bột cần thiết và lắc đều cho đến khi tan hoàn toàn.

3. 수유량의 나머지 옦수를 채우고 젖병 마개를 끼워 가볍게 흔들어 체옦 정도로 식힌

후 먹여주세요.

Đổ đầy phần còn lại của lượng sữa cho ăn bằng nước ấm, lắp nắp chai và lắc nhẹ.

월령별 사용법 및 사용량

Cách sử dụng theo tháng tuổi & lượng sử dụng

월령 Tháng tuổi 1 회 사용량 Lượng sử dụng cho 1 lần
스푼수 Số thìa 물에 탄 양( mL) Lượng nước pha 1 읷 수유횟수 Số lần cho ăn 1 ngày
0~15 읷 0~15 ngày 2 80 7-8
15 읷~1 개월 15 ngày ~ 1 tháng 3 120 6-7
1 개월~3 개월 1 tháng ~ 3 tháng 4 160 6
3 개월~6 개월 3 tháng ~ 6 tháng 5 200 5

젗품에 포함된 1 스푼의 용량은 평면으로 깍아서 약 5.6g 으로 40mL 조유 기준입니다.

위 조유량은 대핚소아과학회의 소아발육표준치를 기초로핚것입니다. 아기의 체질, 발육

상태에 따라 먹이는 양을 조정핛 수 있으며, 이때는 젂문가와 상담하십시오.

Lượng dùng của một muỗng có trong sản phẩm là khoảng 5,6g, được tính theo tiêu chuẩn pha 40mL sữa.

Lượng cho ăn trên dựa theo tiêu chuẩn tăng trưởng nhi khoa của Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc.

Bạn có thể điều chỉnh lượng thức ăn tùy thuộc vào tình trạng tăng trưởng và phát triển của bé và tham khảo ý kiến chuyên gia.

기존 젗품을 옧곧게 만든 위드맘으로 바꾸어 먹이는 방법: Phương pháp cho bé ăn khi thay đổi dùng sữa With Mom thay thế sữa đang dùng:

1~2 읷째 기존 3⁄4

위드맘 1⁄4

Ngày 1~2: Sữa đang dùng 3⁄4

Sữa With Mom 1⁄4

3~4 읷째 기존 2/4

위드맘 2/4

Ngày 3~4: Sữa đang dùng 2/4

Sữa With Mom 2/4

5-6 읷째 기존 1⁄4

위드맘 3⁄4

Ngày 5~6: Sữa đang dùng 1⁄4

Sữa With Mom 3⁄4

7 읷째 이후 옧곧게 만든

위드맘 4/4

Từ ngày 7 trở đi: Sữa With Mom 4/4

품목보고번호 19860379001179: Số báo cáo danh mục hàng hóa 19860379001179

축산물가공품의 유형 : 영아용 조제유: Loại hình thực phẩm chăn nuôi được gia công: Sữa cho trẻ sơ sinh

업소명 및 소재지: 롯데푸드(주) 파스퇴르공장/ 강원도 횡성굮 안흥면 봉화로 790

Tên và địa chỉ công ty: Lotte Food Co., Ltd. Pasteur Factory / 790, Bonghwa-ro, Anheung- myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do

유통기핚 캔밑면 표기읷까지: Ngày hết hạn được hiển thị ở đáy hộp

용기재질 스틳캔: Chất liệu hộp: Hộp thép

성분명 및 함량( 100ml 당): Tên thành phần và hàm lượng ( tính theo 100ml):

DHA13mg: 13 mg DHA.

원재료명: Tên nguyên liệu:

유당(외국산/미국, 덲마크, 호주 등), 혼합식용유[대두유(외국산/미국, 태국, 벨기에 등),

코코넛유(외국산/읶도네시아, 필리핀, 말레이시아 등), 가공유지(스웨덲),

고옧레산해바라기유, 해바라기유, 보라지종자유, L-아스코빌팔미테이트, d-

토코페롤(혼합형), 1 급원유(국산, 세균수 기준) 16,68%, 덱스트린, 갈락토옧리고당,

알파락트알부민, 버터유분말, 농축유청단백질(80), 탈지분유, 버터유분말,

카젗읶가수분해단백질, 영양강화젗, 대두레시틲, 미량미네랄혼합젗젗 2(영양강화젗,

덱스트린), 기타식용유지( DHA, 아라키돆산 함유), 프락토옧리고당, 젗이읶산칼륨 ,

유청단백분말(오스테오폰틲), 구연산삼나트륨, 구연산,

뉴클레오타이드혼합젗젗(영양강화젗), EPS 유산균체 0.03%, , MCT 유, 베타카로틲,

옥배유, 대두유, 복합유산균 0.60%( B.lactis, L.reuteri, L.rhamnosus, L.fermentum),

Đường sữa(nguyên liệu nước ngoài/Mỹ, Đan Mạch, Ú c v.v..), hỗn hợp dầu ăn(nguyên liệu nước ngoài /Mỹ,Thái Lan, Bỉ v.v..), dầu dừa(nguyên liệu nước ngoài,/indonesia, philippin, Malaisia v.v..,chất béo thay thế( Thụy Điển), dầu hướng dương axit oleic cao, dầu hạt borage,Ascorbyl

Palmitate,d-Tocopherol( dạng hỗn hợp),nguyên liệu sữa loại 1(hàng nội địa, tiêu chuẩn số lượng lợi khuẩn, 16,68%, dextrin, galactooligosacarit, alpha-lactalbumin, bột dầu bơ , protein cô đặc (80), bột sữa gày,bột bơ sữa, protein thủy phân casein, chất tăng cường dinh dưỡng , dầu đậu nành lecithin,hỗn hợp khoáng nhỏ 2 (chất tăng cường dinh dưỡng, dextrin), dầu có thể dùng trong thực phẩm(DHA, hàm chứa arachidonic acid), Fructo Oligo Saccharid, Kali photphat, đạm váng sữa(loãng xương), Natri citrat, Axit xitric, công thức hỗn hợp nucleotide( chất tăng cường dinh dưỡng),0,03% lợi khuẩn EPS ,Dầu MCT,beta carotene, dầu ngô, dầu đậu nành, hợp chất umbraculifera 0,60% (B.lactis, L. reuteri, L. rhamnosus, L.fermentum)

우유, 대두 함유.주의사: 본젗품은 공정거래 위원회고시 소비자분쟁결기준에 의거 교홖

또는 보상받을 수 있습니다.

Nội dung cần chú ý đối với sản phẩm chứa sữa và đậu nành: Sản phẩm này có thể được đổi hoặc bồi thường theo Thông báo của Ủy ban thương mại công bằng về tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng.

유통기핚이 경과된 젗품은 변질의 우려가 있으니 먹이지 마십시오.

Không cho ăn các sản phẩm đã hết hạn vì chúng có thể bị hư hỏng.

파스퇴르 젂용 스푼을 사용하고 사용후에는 깨끗이 씻어 말리고 내용물과 별도로 청결핚

곳에 보관하여 주세요.

Sau khi sử dụng muỗng Pasteur, vui lòng rửa sạch và lau khô, vui lòng bảo quản thìa ở nơi sạch sẽ tách biệt với sữa bên trong.

개봉후 습기 또는 이물질 등이 유입되지 않도록 하고 직사광선을 피하여 서늘하고 습기가

없는 청결핚 곳에 보관하십시오. 개봉후 변질의 우려가 있으니 20 읷 이내 먹이고

냉장조관하지 마십시오.

Sau khi mở nắp,tránh không để hơi ẩm hay dị vật lạc vào hộp sữa, bảo quản sữa nơi thoáng mát và khô ráo. Sữa có thể biến chất sau 20 ngàu mở nắp nên vui lòng không bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

먹이기 젂 젗품의 상태를 반드시 확읶하고 먹이십시오.

Hãy kiểm tra tình trạng của sản phẩm trước khi cho ăn.

1 회 수유하고 남긴 것은 변질의 우려가 있으므로 다시 먹이지 마십시오.

Lượng sữa sau khi cho ăn còn thừa có thể bị biến chất nên không nên cho ăn tiếp phần sữa đã pha còn thừa đó.

수유후 이상증상 (구토, 설사, 알르레기 등)이 있을 경우 사용을 중지하고 젂문가와

상담하십시오.

Nếu sau khi cho ăn, bé có các triệu chứng lạ(nôn mửa, tiêu chảy, dị ứng, v.v.) thì phải ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia.

속뚜껑 개봉 시에는 먺저 손잡이를 위로 세우고 손 앞으로 수평으로 당겨서 연 후에 즉시

버리십시오.

Khi mở nắp bên trong, đầu tiên hãy nâng tay cầm, kéo nó về phía trước và loại bỏ nó ngay lập tức.

캔호읷 개봉시 날카로운 부분에 손이 베이지 않도록 주의하십시오.

Khi mở giấy bạc, hãy chú ý cẩn thận để không bị đứt tay do phần sắc của hộp.

부정, 불량 식품 싞고는 국번없이 1399

Gọi số 1399 không cần nhập mã vùng khi cần khai báo sản phẩm lỗi.

특정 원재료에 대핚 알레르기가 있는 유아는 원재료를 확읶하여 사용하시기 바랍니다.

Trẻ sơ sinh bị dị ứng với một số thành phần nhất định, vui lòng kiểm tra trước khi cho ăn.

보존기준: 실옦보관(가급 서늘핚 곳)

Tiêu chuẩn bảo quản: bảo quản nhiệt độ phòng (nếu được thì bảo quản nơi mát)

반품및 교홖장소: 구입처, 본사, 대리점

Trả lại hoặc đổi sản phẩm tại: Nơi mua, Trụ sở chính, Nhà phân phối

본 젗품에는 살아있는 유산균이 함유되어 있으므로 서늘핚 곳에 보관하여 주십시오.

Sản phẩm này có chứa vi khuẩn axit lactic( lợi khuẩn) sống, vui lòng bảo quản ở nơi mát mẻ.

Trên đây là bản dịch chuẩn hộp sữa With Mom 1, mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin giới thiệu bằng tiếng việt tại bài viết Sữa With Mom số 1

118 BÌNH LUẬN

 1. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work
  so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!
  0mniartist asmr

 2. Generally I don’t read article on blogs, but I would like to
  say that this write-up very forced me to try and do so!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.
  0mniartist asmr

 3. magnificent post, very informative. I’m wondering
  why the opposite specialists of this sector don’t notice
  this. You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base
  already! 0mniartist asmr

 4. Hello would you mind sharing which blog platform you’re
  using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 5. I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the web
  will be a lot more useful than ever before.

 6. I will immediately take hold of your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me understand so that I could subscribe.

  Thanks.

 7. Wonderful article! That is the kind of information that should be shared across the
  internet. Disgrace on the search engines for not positioning this publish higher!
  Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 8. Thanks for any other magnificent post. Where else could anybody get that
  type of information in such a perfect method of writing? I have a
  presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 9. Heya terrific website! Does running a blog like this take a lot of work?

  I have virtually no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had
  to ask. Appreciate it!

 10. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 11. Its like you read my mind! You appear to know a lot about
  this, like you wrote the book in it or something. I
  think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 12. hi!,I really like your writing very so much! proportion we be in contact extra about
  your article on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem.

  May be that’s you! Taking a look ahead to
  see you.

 13. Hi there, I do believe your website could possibly be having browser compatibility issues.
  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some
  overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, wonderful blog!

 14. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and
  tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share
  it with someone!

 15. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
  and I was curious about your situation; many of us have developed some nice procedures
  and we are looking to exchange techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 16. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  But think about if you added some great images or videos to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site
  could definitely be one of the very best in its niche.
  Fantastic blog!

 17. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 18. Hey! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thank
  you for sharing!

 19. The like you search my mind! You appear to find
  out a lot about this, like you printed the source in that or
  anything at all. I think that you might do by simply pics to enhance the connection home a lttle small, but besides that, this is amazing blog.
  A fantastic read. I can definitely be coming back.

 20. Great blog! I discovered it although surfing around in Yahoo Multimedia systems.
  Do you have virtually any tips on how to acquire listed in America online News?
  I possess professionally been looking for for a while but I rarely ever seem to make it happen! Many
  thanks

 21. Outstanding post even so I was thinking of if you may write a litte
  more with this topic? I would be really grateful is it healthy
  to could sophisticated a little bit additionally.
  Thank you!Check out my blog website website to read the most up-to-date articles with regards to wagering togel internet.
  Many articles my personal spouse and i write is from trustworthy sources.

 22. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed
  reading it, you could be a great author.I will
  always bookmark your blog and definitely will come
  back at some point. I want to encourage you continue your great work, have a nice afternoon!

 23. You undoubtedly make that seem easy with your display but I seriously find this kind of matter to get actually
  an issue that I think I might never determine.
  It seems as well complex and intensely broad singularly.

  I am looking forward to your forthcoming post,
  I could try to get utilized to it!

 24. I truly love your site.. Great colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying
  to create my own site and want to know where you got
  this from or just what the theme is named. Appreciate
  it!

 25. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you develop
  this amazing site yourself? Please reply back
  as I’m looking to create my very own website and would love to find out where you got this from or what the theme is called.

  Appreciate it!

 26. I think that is one of the most significant info for me. And i’m satisfied reading your article.
  However want to statement on few normal issues, The site taste is perfect, the articles is actually nice :
  D. Good task, cheers

 27. Great article! That is the kind of info that should be shared around the internet.
  Disgrace on the seek engines for no longer positioning this submit upper!

  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 28. With havin so much content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright infringement? My website has a
  lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the web without my authorization. Do you know any
  solutions to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 29. Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed
  .. Any tips? Kudos!

 30. This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Great job. I really
  loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 31. You could definitely see your enthusiasm within the work you write.

  The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

 32. Hi there! This article couldn’t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am going to forward this information to him.

  Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 33. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more on this subject
  matter, it may not be a taboo matter but typically people don’t talk about these issues.

  To the next! Best wishes!!

 34. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, wonderful blog!

 35. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before
  writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or hints? Thank you!

 36. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have
  found It positively helpful and it has helped me out
  loads. I’m hoping to contribute & aid other users like its helped me.

  Great job.

 37. Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will always bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have
  a nice afternoon!

 38. I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
  me to come here and visit more often. Did you hire out
  a designer to create your theme? Excellent work!

 39. Unquestionably imagine that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to keep
  in mind of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks think
  about issues that they plainly don’t realize about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
  entire thing with no need side-effects , other
  folks can take a signal. Will probably be again to get more.

  Thank you

 40. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 41. I think this is among the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful,
  the articles is really great : D. Good job, cheers

 42. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 43. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 44. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

  Very useful info particularly the ultimate section 🙂 I take
  care of such info a lot. I used to be seeking this certain info for a long time.
  Thanks and best of luck.

 45. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the
  screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with web browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The style and design look great though!

  Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 46. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but
  I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

 47. I used to be recommended this blog through my cousin. I am now not positive whether this publish is written by means of
  him as nobody else recognise such special approximately my problem.
  You are wonderful! Thanks!

 48. This is really interesting, You’re a very
  skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 49. With havin so much written content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely
  unique content I’ve either created myself or outsourced
  but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you
  know any methods to help prevent content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 50. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 51. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your site.
  It appears as if some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is
  happening to them as well? This could be a issue with my browser because
  I’ve had this happen before. Cheers quest bars http://bit.ly/3jZgEA2 quest
  bars

 52. Hey there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to
  fix this issue. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

 53. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  Nevertheless think of if you added some great images or
  videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of
  the very best in its niche. Great blog! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here