Post Tagged with: "làm bạn với con"

Để làm bạn với con – BS Anh Nguyễn

Để làm bạn với con – BS Anh Nguyễn

Nước mắt người mẹ chảy dài nhìn con ngủ lâu lâu cựa quậy không yên sau khi con bị một trận đòn đau. Người mẹ này cảm thấy hối lỗi ở bản thân tại sao mình lại đánh con, cảm thấy lo sợ liệu con có ghét bỏ mình và liệu con có bị ảnh hưởng tâm lý gì không.[Read More…]

July 19, 2017 Mẹ cần biết