Post Tagged with: "con rụng tóc vành khăn"

Giúp các mẹ hiểu tại sao con rụng tóc vành khăn và nó không liên quan đến Canxi nhé

Giúp các mẹ hiểu tại sao con rụng tóc vành khăn và nó không liên quan đến Canxi nhé

[FB Thao Nunns] Giúp các mẹ hiểu tại sao con rụng tóc vành khăn và nó không liên quan đến Canxi nhé. Các mẹ dành thời gian đọc. Mình dịch từ trang thông tin cho mẹ và bé bên Anh, được tin tưởng từ bác sĩ, cộng đồng làm mẹ bên Anh nên thông tin rất an toàn Tại sao[Read More…]

March 12, 2017 Mẹ cần biết, Mẹo vặt